Styrelsen

Örumsbyalags styrelse 2024

Ålderman Vakant (Olle Lindblad hjälper till under året)

Kassör Malin Malm

Sekreterare Helen Esbjörnsson (sammankallande under 2024)

Ledamot Anders Warnestad

Ledamot Fredrik Lagerberg

Ledamot Ann-Louise Månsson

Ledamot Johanna Esbjörnsson