Avlopp

Vid ett möte på Örums Nygård den 24 februari i år utsågs en liten arbetsgrupp för att kartlägga våra alternativ när det gäller att uppfylla miljöförbundets krav på avlopp. Att vi själva går ihop och ansluter oss till det kommunala systemet visar sig vara det allra mest intressanta alternativet. Mer information har skickats ut till alla boende i Örum. Om du inte nåtts av denna information ber vi dig kontakta någon i arbetsgruppen.
Senast den 10 maj ber vi er alla att höra av er med ett Ja eller Nej till förslaget.
Varma hälsningar från arbetsgruppen:
Klas Esbjörnsson, Görgen Olsson, Cecilia Skeppar, Ika Forssell