Detta händer i ÖRUM 2018

30:e april Valborgsfirande kl. 20.00

Medtag korv, grillar finns på plats.

26:e maj Städning av Örumshuset kl. 14.00

Medtag fikakorg, fika i det gröna.

2:e juni Gökotta vid Örumshuset kl. 07.00

Medtag fikakorg och gök!

30:e juni Sommarfest!

Separat inbjudan kommer.

Juli Boule-tävling.

Spelas under juli månad. Med final och knytkalas sista lördagen

i juli. Singel och dubbel. Sista anmälningsdatum 15:e maj.

2:e november Örums Byalags Årsmöte kl. 19.00

Efter årsmötet serveras enligt tradition ärtsoppa och punsch.

Om något är oklart eller ni vill fråga nåt så ring OLA på tel. 0705-52 45 70

Medlemsavgift till byalaget tillkommer på 40 kronor per person och år

Avlopp

Vid ett möte på Örums Nygård den 24 februari i år utsågs en liten arbetsgrupp för att kartlägga våra alternativ när det gäller att uppfylla miljöförbundets krav på avlopp. Att vi själva går ihop och ansluter oss till det kommunala systemet visar sig vara det allra mest intressanta alternativet. Mer information har skickats ut till alla boende i Örum. Om du inte nåtts av denna information ber vi dig kontakta någon i arbetsgruppen.
Senast den 10 maj ber vi er alla att höra av er med ett Ja eller Nej till förslaget.
Varma hälsningar från arbetsgruppen:
Klas Esbjörnsson, Görgen Olsson, Cecilia Skeppar, Ika Forssell

Detta händer i ÖRUM 2017

30:e april Valborgsfirande kl. 20.00

Medtag korv, grillar finns på plats.

27:e maj Städning av Örumshuset kl. 14.00

Medtag fikakorg, fika i det gröna.

3:e juni Gökotta vid Örumshuset kl. 07.00

Medtag fikakorg och gök!

1:e juli Sommarfest!

Separat inbjudan kommer.

Juli Boule-tävling.

Spelas under juli månad. Med final och knytkalas sista lördagen

i juli. Singel och dubbel. Sista anmälningsdatum 15:e maj.

15:e juli Visning av Örumshuset kl. 13.30

Jan-Åke Wahlfrid visar och berättar om Örumshuset.

Medtag fikakorg, fika i det gröna.

3:e november Örums Byalags Årsmöte kl. 19.00

Efter årsmötet serveras enligt tradition ärtsoppa och punsch.

Om något är oklart eller ni vill fråga nåt så ring OLA på tel. 0705-52 45 70

Medlemsavgift till byalaget tillkommer på 40 kronor per person och år