Gökotta

1/6 kl 07:00 samlas vi för gökotta.

Mer information kontakta Marianne 070 28 68 129 eller Anita 076 96 92 149.

Varmt valkommna!