Städning av Örumshuset

25/5 kl. 13:30 är det samling för städning av örumshuset.

Medtag kaffekorg så fikar vi i det fria.